HPPG3 og HPPG4 – Push/pull aggregat

FORDELE

• Erstatter traditionel palleteknik

• Nem montering med hurtigskift

• Udsparinger i frontplade giver god sigt

• Brede gaffellommer sikrer god understøtning af pallegodset

• Enkel og stabil konstruktion

Enkel og stabil konstruktion til palleløs transport af gods

Palleløs transport af gods sikrer en optimal udnyttelse af pladsen i containere. Ved at anvende slip-sheets i stedet for traditionelle paller, vil der ud over ekstra plads, også være en gevinst i form af en besparelse på indkøb af paller. Transporten pr. enhed reduceres dermed betragteligt.

Med det fokus der er på ergonomi, er e-l-m’s push-pull aggregater et vigtigt redskab. Ud over at aggregatet hurtigt læsser eller aflæsser containere, spares der samtidig på manuelle arbejdsfunktioner, der belaster kroppen voldsomt. e-l-m’s push-pull aggregater er designet således, at der hurtigt kan skiftes mellem et push-pull aggregat og traditionelle gafler.
Dette sikrer igen stor fleksibilitet i.f.t. truck og udstyr.

Aggregatet anvendes typisk til gods på op til 1.500 kg og kan anvendes i stort set alle brancher, lige fra fødevarer og vin til detailvarer og sækketransport. Desuden anvendes aggregatet til at læsse containere ved oversøiske transporter, hvor kravene til paller er så strenge, at transporten SKAL være på slip-sheets.
Systemet bygger på slip-sheets, som enten er af pap eller plasticskiver, som godset skubbes eller trækkes på.

Slip-sheeten følger altså med, så der er mulighed for at håndtere godset med push-pull i den anden ende af transporten.