Lastholder type HLHF

Robust all-round lastholder med hook-ophæng for montage på standard truckslæde el.lign. Velegnet til pallegods.
Beskrivelse
  • Fastholder lasten på gaflerne

  • Hurtig og enkel montage

  • Justerbar holdekraft.

  • Stort åbningsområde, lav byggehøjde.

  • Kan leveres med specialophæng f.eks. for en gaffelflytter.


Lastholderen anvendes til fastholdelse af fladt gods (kartoner, plader, sækkegods etc.) liggende på paller eller direkte på gaflerne.

Den er enkel og robust opbygget med minimalt servicebehov og lang levetid.

Holdeåget er hængselophængt og forsynet med gummiprofiler, hvor det er i kontakt med godset. Hydrauliksystemet har indbygget ventil til regulering af holdekraften. Alt dette sikrer en effektiv fastholdelse af godset uden beskadigelse.

Lastholderen kan leveres med andre typer af ophæng for montering på specialslæder, gaffelflyttere etc.