Miljø

I vores design og fremstilling af produkter tilgodeser vi miljøet mest muligt:

  • Valg af råvarer i designfasen.

  • Mindst mulig forurening under fremstilling.

  • Størst mulig sikkerhed for vores medarbejdere.

Når du vælger e-l-m som samarbejdspartner, er du sikker på, at der er taget hensyn til miljøet. Dette sikres ved at vores miljøledelsessystem (EMS) er certificeret iht. ISO 14001

.

Moljø ISO 9001
 
Certifcate 14001

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er også i højsædet på e-l-m - hvorfor du er sikret, at ethvert produkt fra e-l-m er udført med størst mulig hensyntagen til medarbejderne.