Dansk Website  English Website  Deutsch Website

Home | Sitemap


Dictonary - Page 3

Article Index
Dictonary
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages
English
Italian Polish
Attachment
Accessorio
Osprzęt
Boom attachments Accessorio braccio Trzpienie
Carriage Carrello Ręczny wózek paletowy
Clamp devices Dispositivi di bloccaggio Klamry
Construction Industry Industria edilizia Branża budowlana
Crane jibs Bracci per gru Żurawiki
Crew baskets Cestelli per operatori Kosze dla operatorów
Equipment for forklifts Attrezzattura per carrelli elevatori a forca Osprzęt do wózków widłowych
Equipment for heavy forklift trucks Attrezzatura per carrelli elevatori a forca per carichi pesanti Osprzęt do wózków ielkogabarytowych
Flexible solution Soluzione flessibile Elastyczne rozwiązania
Fork bars Gambe forcella Element zamocowania wideł
Fork extensions Prolunghe per forche Przedłużki do wideł
Fork lift, Lift truck Corrello elevatore a forca Wózek widłowy
Fork mounting Attacco della forca Zamocowanie wideł
Fork positioner Posizionatore di forche Przenośnik widłowy
Forklift attachments Accessori per carrello elevatore a forca Agregaty do wózków widłowych
Forks Forche Widły
Freight forwarding Servizio di spedizione Spedycja
Good view Buona visione Dobra widoczność
High quality Alta qualità Wysoka jakość
High residual capacity Elevata capacità residua Wysoka maksymalna ładowność
Hoses reel Bobina per tubi Nawijarka węża
Hydraulic valve Valvola idraulica Zawory hydrauliczne
Integrated solutions Soluzioni integrate Rozwiązania zintegrowane
Large view Visione ampia Szerokie pole widzenia
Lift-drop forks Forche a spostamento verticale Widły podnosząco-opuszczające
Load backrest Spalliera di protezione Kraty ładunkowe
Load extenders Estensori di carico Nożycowy spychacz
Load holder Stabilizzatore di carico Mocowniki ładunku
Load stabilisers Stabilizzatori di carico Stabilizatory ładunku
Multi pallet handlers Posizionatori multipallet Agregaty wielopaletowe
Oil & Gas Petrolio e gas Olej & Gaz
Production Produzione Produkcja
Push plate Piastra di spinta Płyta spchająca
Push-Pull devices Dispositivo di inserimento/estrazione Agregaty pchająco-ciągnące
Residual capacity calculator Calcolatore di capacità residua Kalkulator ładowności
Rotators Rotatore Rotory
Sideshift Spostamento laterale Wymiennik boczny
Solenoid valve Valvola a solenoide Zawór magnetyczny
Special products Prodotti speciali Rozwiązania specjalne
Stationary equipment Materiale fisso Urządzenia stacjonarne
Switch control knob Pulsante dell'interruttore di comando Przełącznik
Telescopic fork Forca telescopica Widły teleskopowe
Wireless solutions Soluzioni wireless Rozwiązania bezprzewodowe
     
     
e-l-m Kragelund A/S ∙ Herredsvej 19 ∙ DK-8723 Løsning ∙ Denmark ∙ VAT.no.: DK11477607
Phone: +45 7589 3500 ∙ Fax: +45 7589 3306 ∙ E-mail: mail@e-l-m.com